მუნიციპალიტეტის ინდექსის კვლევა 2020
კვლევა ეყრდნობა 2019წლების მაჩვენებლებს


მუნიციპალიტეტების ინდქსის პარამეტრები მუნიციპალიტეტების, კატეგორიებისა და ინდკატორების მიხედვით

Parameter Tbilisi Batumi Rustavi Poti Kutaisi