მუნიციპალიტეტის ინდექსის კვლევა 2019
კვლევა ეყრდნობა 2018 წლების მაჩვენებლებს


მუნიციპალიტეტების ინდქსის პარამეტრები მუნიციპალიტეტების, კატეგორიებისა და ინდკატორების მიხედვით

Parameter Tbilisi Batumi Rustavi Poti Kutaisi Value Principle